Uhoraho aguhe umugisha n’amahoro

Mariya Umubyeyi w’Imana, C, 1/1/2019

Amasomo: 1º. Ibar 6, 22-27; Zab 67 (66), 2-8; Gal 4, 4-7; Lk 2,16-21.

1.Dutangiye umwaka mushya wa 2019. Nk’uko bisanzwe, tuwutangira twisunga Bikira Mariya Nyina w’Imana. Ibihe turimo ni bishya kandi ni na byo bya nyuma. Ni ibya nyuma kuko igihe cyarageze. Igihe Imana Data Ushoborabyose yigeneye ngo Umwana wayo aze kubwiriza isi igikwiye. Uwo Yezu Kirisitu ni we byose bikesha kubaho. Gutangira umwaka neza ni ugutaguzanya na we. komeza… Uhoraho aguhe umugisha n’amahoro

Urukundo nyarwo

Urugo Rutagatifu, C, 30/12/2018

Amasomo: 1º. Sir 3, 2-7.14-17; Zab 128 (127), 1-5; Kol 3, 12-21; Lk 2, 41-52

1.Ishuli ry’Urukundo

Urugo rutagatifu rw’i Nazareti, ni ishuli ry’urukundo. Urwo rukundo rwagaragaye kare cyane igihe Bikira Mariya asamye kandi yariteguraga kubana na Yozefu. Icyo gihe, urukundo nyarwo rwarigaragaje ubwo Yozefu yumviye inama yo kubana na Mariya atamusebeje. Yego birumvikana ko ari Roho Mutagatifu wababwirizaga bakumvira. Urukundo muri Mariya na Yozefu rwagaragaye kandi mu mibereho yabo bakiri bato. Bakuze bitoza imigenzo myiza mbonezamana na mbonezabupfura. Ntibigeze binubira isengesho. Ntibakuruwe n’urukundo rw’isi cyangwa rw’umubiri. Bumviye Imana muri byose. komeza… Urukundo nyarwo