YEZU AKUZWE

Muri bo nanjye ndimo

INYIGISHO Y’ICYUMWERU CYA 24 GISANZWE, C AMASOMO: ISOMO RYA MBERE: Iyim 32,7-11.13-14; ZABURI: 50, 3-4.12-13.17.19; ISOMO RYA KABIRI: 1 Tim: 1, 12-17                                 IVANJILI: Lk: 15, 1-32 (Lk 15, 1-10) “KRISTU YEZU YAJE KU ISI KUGIRA NGO AKIZE ABANYABYAHA, MURI […]

Ikuzwa ry’Umusaraba

INYIGISHO YO KU ITARIKI YA 14/09/2019, KU MUNSI MUKURU W’IKUZWA RY’UMUSARABA AMASOMO: Ibarura 21,4b-9; Zab 78; Abanyafilipi 2,6-11; Yohani 3,13-17 Bakristu bavandimwe, turi ku itariki ya 14/09/2019. Turahimbaza umunsi mukuru w’Ikuzwa ry’Umusaraba mutagatifu wa Yezu. Ni umunsi wo kuzirikana ku cyubahiro Umusaraba ukwiriye mu buzima bwacu. Mbere ya Yezu, umusaraba wari ikimenyetso cy’Umuvumo ku bayahudi. […]

Haranira guhirwa

Inyigisho yo kuwa gatatu w’icyumweru cya 23 gisanzwe/C, 11/09/2019 Amasomo: Abanyakolosi 3,1-13; Luka 6, 20-26 Yezu naganze iteka. Bavandimwe muri Kristu, hari ikintu twese abantu duhuriyeho, yaba umukire, umukene, yaba umutegetsi cyangwa utegekwa, wakwiyegurira Imana cyangwa ukaba umulayiki kugeza no ku muhakana-Mana: ni Uguhirwa. Guhirwa bikabumba ingingo nyinshi: amahoro, ibyishimo biherekejwe no gutunga ugatunganirwa. Wagira […]

Mwahambanywe na Kristu kandi muzukana na we

Amasomo: Kol 2, 6-15; Zab 145 (144), 1-2. 8-9. 10-11; Lk 6, 12-19 Bavandimwe, Kuva kera na kare Imana yari ifite umugambi wo gukiza abantu. Uwo mugambi wujujwe rero bidasubirwaho mu Mwana wayo Yezu Kristu waje kubana natwe, agatura rwagati muri twe, akababara, agapfa azira ibyaha byacu, nyamara akazuka mu bapfuye. Pawulo aratwereka ko uwo […]

Back to top massa dolor. nunc Phasellus luctus velit, Curabitur ultricies commodo justo