Umushumba mwiza mu bihe turimo

  Inyigisho yo ku cyumweru cya 4 cya Pasika, 22/04/2018

Amasomo: Intu 4,8-12; Za 117  1 Yh3,1-2  Yh 10,11-18

Umushumba mwiza ni uwitangira intama ze

Yezu Kirisitu nakuzwe iteka. Ni we  Mushumba utarumanza intama ze, naganze iteka. Aleluya. Kuri iki cyumweru, Ivanjili iraduha kimwe mu bigereranyo-shusho, bigerageza kutwereka Yezu Kirisitu, Uwatsinze icyaha n’urupfu, akaronkera inyoko muntu umukiro. Ikintu gikomeye tugomba kuzirikana ni uko ari Yezu we ubwe uduha iyo shusho, aho agira ati: “Ni jye mushumba mwiza”. Ari byo kuvuga ko YEZU ari we, Muyobozi wacu, ko nta wundi dusabwa gukurikira no gukurikiza. komeza… Umushumba mwiza mu bihe turimo

Umushumba mwiza mu bihe bya none

               

                        Inyigisho yo ku cyumweru cya 4 cya Pasika, 22/04/2018

              Amasomo: Intu 4,8-12; Za 117  1 Yh3,1-2  Yh 10,11-18

Umushumba mwiza ni uwitangira intama ze

Yezu Kirisitu nakuzwe iteka. Ni we  Mushumba utarumanza intama ze, naganze iteka. Aleluya. Kuri iki cyumweru, Ivanjili iraduha kimwe mu bigereranyo-shusho, bigerageza kutwereka Yezu Kirisitu, Uwatsinze icyaha n’urupfu, akaronkera inyoko muntu umukiro. Ikintu gikomeye tugomba kuzirikana ni uko ari Yezu we ubwe uduha iyo shusho, aho agira ati: “Ni jye mushumba mwiza”. Ari byo kuvuga ko YEZU ari we, Muyobozi wacu, ko nta wundi dusabwa gukurikira no gukurikiza. komeza… Umushumba mwiza mu bihe bya none

Abashinjabinyoma bagaragarije urwango Sitefano

Ku wa 1 w’icya 3 cya Pasika, 16/04/2018:

Isomo rya 1: Intu 6, 8-15

Zab 119 (118), 23-30

Ivanjili: Yh 6, 22-29

1.Dukomeze twishimire iki gihe cya Pasika.

Niba twarayihimbaje neza, twishime tunezerwe ariko tunafate umugambi udakuka wo guhorana n’uhoraho. Yezu yuzuza muri twe umugambi Imana Data Ushoborabyose yadutangiyemo. Nta we utera intambwe ihamye muri uwo mugambi atari kumwe na Yezu Kirisitu. Abantu batari bake biha kwiyemeza byinshi bakiyumvamo imbaraga zidasanzwe. Ibyo bituma Yezu Kirisitu bamushyira ku ruhande. Nyamara igihe kiragera bagatangira gutaka cyane iyo barwaye cyangwa se iminsi itangiye kubateka mu rwabya. Niba ibyishimo bya Pasika bikurimo, ukore uko ushoboye utazatandukana na Yezu Kirisitu kuko ni we Pasika yacu. Hari ikintu kimwe cy’ingenzi gikomeje gutsikamira abatuye isi. Icyo uzakirinde. Uzihatire kukivumbura aho uri hose uhangane na cyo. Icyo kintu ni ikinyoma. komeza… Abashinjabinyoma bagaragarije urwango Sitefano