Catégories
Inyigisho

Urukundo rugera ku ndunduro

Ku wa mbere 14 Nzeri 2020: UMUNSI MUKURU W’UMUSARABA MUTAGATIFU WUJE IKUZO

Amasomo: Ibar 21, 4b-9 cg. Fil 2, 6-11; Zab 78 (77), 3-4a.c, 34-35, 36-37, 38ab.39; Yh 3, 13-17.

Urukundo rugera ku ndunduro

Koko Imana yakunze isi cyane, bigeza aho itanga Umwana wayo w’ikinege” (Yh 3, 16)

Bavandimwe,

Kristu Yezu akuzwe.

Imbere y’Umusaraba Mutagatifu wuje ikuzo wa Nyagasani Yezu Kristu duhimbaza uyu munsi, ndifuza ko dukora ibikorwa bitatu nyobokamana: gushimira, kurangamira no kuramya.

Catégories
Inyigisho

Utanga yishimye

INYIGISHO YO KUWA MBERE, TARIKI YA 10/8/2020: MUTAGATIFU LAWURENTI

Amasomo: 2 Kor 9, 6-10; Zab 112 (111), 1-2, 5-6, 7-8, 4b.9; Yh 12, 24-26

Imana ikunda utanga yishimye

Bakristu bavandimwe,

Kristu Yezu akuzwe!

Uyu munsi twifatanyije na Kiliziya yose mu kwizihiza Mutagatifu Lawurenti, umudiyakoni wahowe Imana. Amasomo matagatifu ajyanye n’uyu mutagatifu waranzwe n’urukundo rukomeye rwitangira abakene n’imbabare, akagera n’aho atanga ubuzimwa bwe kubera urukundo yari afitiye ubutumwa bwe, n’urukundo yakunze Nyagasani kugera ku ndunduro.

Catégories
Inyigisho

Turangamire impuhwe n’ineza bya Nyagasani

Ku wa mbere w’Icya 14 gisanzwe, A, mbangikane, Tariki ya 6 Nyakanga 2020

Amasomo: Hoz 2, 16-18.21-22, Zab 145 (144), 2-3, 4-5, 6-7, 8-9; Mt 9, 18-26.

“Uhoraho ni umunyampuhwe n’umunyaneza!” (Zab 145 (144), 8)

Bavandimwe,

Kristu Yezu akuzwe. Dushimire Imana idukunda byahebuje, ikaba iduhaye umwanya wo kuzirikana Ijambo ryayo ritagatifu Liturujiya itugejejeho uyu munsi. Mu kurizirikana, ndifuza ko duhera ku nyikirizo ya Zaburi iherekeje amasomo y’uyu munsi: Uhoraho ni umunyampuhwe n’umunyaneza. Turangamire impuhwe n’ineza Nyagasani atugaragariza mu buryo bwinshi no mu bikorwa binyuranye.

Catégories
Inyigisho

Hahirwa umuntu ukunda Yezu

Inyigisho yo ku wa mbere w’Icyumweru cya 5 cya Pasika

Tariki ya 11 Gicurasi 2020

Amasomo: Intu 14, 5-18; Zab 113 B, 1ab-2-4.15-16; Yh 14, 21-26.

Umuntu unkunda, azubaha ijambo ryanjye, Data azamukunda, maze tuzaze iwe tubane na we” (Yh 14, 23)

Bavandimwe, Kristu Yezu akuzwe.

Kuri uyu wa mbere w’Icyumweru cya gatanu cya Pasika, ndifuza ko duhera kuri aya magambo meza Nyagasani Yezu atugejejeho mu Ivanjili y’uyu munsi kugira ngo tuzirikane ku isezerano rihebuje Yezu agirira umuntu umukunda koko.