Catégories
Inyigisho

Umurengezi

Inyigisho yo kuwa 1 w’icyumweru cya 6 cya Pasika, 18/05/2020

AMASOMO: Int 16, 11-15; Zab 149; Yh 15, 26 –16,4

Bavandimwe, turakomeza kuzirikana inyigisho ya Yezu ya Nyuma y’isangira rya nyuma. Yezu arakomeza kuvuga urukundo rwo rugomba kuranga abamwemera, gusa arahindura uburyo abivugamo. Muri iki gice cya kabiri cy’iyi nyigisho, Yezu aribanda ku rwango ruzagirirwa abamuyobotse, akabivuga ababurira hakiri kare ku bijyanye n’akaga bazahura na ko ko kutemerwa no kudakundwa n’ab’isi.

Catégories
Inyigisho

Ivuka rya kabiri

Inyigisho yo ku wa mbere w’icyumweru cya kabiri cya Pasika

Amasomo: Intu 4, 23-31; Zab 2; Yh 3,1-8

Icyavutse ku mubiri kiba ari umubiri, n’icyavutse kuri Roho kikaba roho

Bavandimwe Kristu Yezu akuzwe,

Tugeze ku wa mbere w’icyumweru cya kabiri cya Pasika. Ijambo ry’Imana tuzirikana rirakomeza inyigisho ijyanye n’izuka rya Kristu, kandi ritwereka uko Yezu yakomeje gukora ubutumwa bwamuzanye ku isi, uwo murimo ugakomezwa n’intumwa ze n’abandi bigishwa kugeza n’ubu.

Catégories
Inyigisho Igihe cy'Igisibo

Nyagasani, ngwino urebe

Inyigisho yo ku cyumweru cya 5 cy’Igisibo, A. Ku wa 29 Werurwe 2020.

Amasomo: Ezek 37, 12-14, Zab 129(130), Rom 8, 8-11, Yoh 11, 1-45

Bavandimwe, tugeze ku cyumweru cya gatanu cy’igisibo. Mu minsi 15 tuzahimbaza Pasika ya Nyagasani, ishingiro ry’ibyo twemera kandi twizera binarimo bwa buzima buzira gupfa dukesha Yezu watsiratsije urupfu bityo agakingurira amarembo y’ubuzima twe abamwemera.

Amasomo yo kuri iki cyumweru aradufasha kuzirikana ku buzima dukesha Kristu we ufite ububasha bwo gutsinda urupfu. Ni n’amasomo kandi yafasha twese ababatijwe kumva ubuzima bw’abana b’Imana buturimo kuko natwe twapfanye na Kristu igihe tubatijwe.

Catégories
Inyigisho

Yezu arahari

INYIGISHO YO KU CYUMWERU CYA KANE CY’IGISIBO UMWAKA A

Amasomo: 1Sam16, 1. 6-7. 10-13a; Zab 22 (23); Ef 5, 8-14; Yh 9, 1-41

Bavandimwe Kristu Yezu akuzwe,

Dukomeje urugendo rw’iminsi 40 twitegura umunsi mukuru cyane wa Pasika ari wo gasongero k’amateka y’ugucungurwa kwacu, kuko twibuka ububabare, urupfu n’izuka by’Umwami n’Umukiza wacu Yezu Kristu. Uyu munsi turashimira Imana Yo yongeye kuduha ijambo ryayo ngo rikomeze ridutunge kandi rinaduhumuriza muri bihe bitoroshye isi irimo aho yugarijwe n’icyago, icyorezo cya Coronavirus. Koko ijambo ry’Imana ni ubuzima kandi ni urumuri rumurikira intambwe zacu mu mateka yose.