Catégories
Inyigisho

Ivuka ry’Utagirinenge

INYIGISHO YO KU WA 2 W’ICYUMWERU CYA 23 MU BYUMWERU BISANZWE BY’UMWAKA WA LITURUGIYA, A, 8 Nzeli 2020

Umunsi mukuru w’Ivuka rya Bikira Mariya

Amasomo matagatifu: Mik 5,1-4ª cg. Rom 8,28-30; Ind.: Iz 61, 10a-d, 11; 62, 1, 2, 3; Mt 1,1-16. 18-23 cg. Mt 1, 18-23

Bavandimwe, uyu munsi tariki ya 8 nzeli, turahimbaza Ivuka rya Bikira Mariya, Umubyeyi w’Imana, uwibarutse Umucunguzi w’isi yose, Umubyeyi w’abemera Kristu bose, Umwamikazi w’ijuru n’isi, Umwamikazi w’abamalayika n’abatagatifu bose, Umubyeyi w’impuhwe, Umwari wanyuze Imana, utarigeze arangwaho inenge y’icyaha…

Catégories
Inyigisho

Mu mutima w’umuntu

Inyigisho yo ku wa 2 w’icyumweru cya XVIII mu byumweru bisanzwe, A, 4/7/2020

Umunsi mukuru wa mutagatifu Yohani Mariya Viyani, Padiri mukuru wa Arisi, urugero n’umurinzi w’abasaserdoti

Amasomo: Yer 30, 1-2. 12-15. 18-22; Zab102(101), 16-23; Mt 15, 1-2. 10-14.

Bavandimwe, amasomo matagatifu y’uyu munsi aratwibutsa ko kubana n’Imana tukemera kugengwa no kugirwa na yo ari byo biduha gukomera no kugira ubuzima. Mu isomo rya mbere tubona ukuntu umuryango w’Imana wateye Imana umugongo ukayoboka ibigirwamana by’amahanga, ukungikanya ibicumuro bikabaviramo guta agaciro no kwandagara.

Catégories
Inyigisho

Gukomera ku Mana ni ko gukomera

Ku wa 2 w’Icya XV gisanzwe, A, 14/07/2020

Amasomo Matagatifu: Iz 7, 1-9; Zab 48 (47), 2-8; Mat 11, 20-24                                                                

“Nimudakomera ku Mana ntimuzakomera”

Aya ni amagambo meza cyane asoza isomo rya mbere ryo mu gitabo cy’umuhanuzi Izayi. Iri somo riratwereka ukuntu umwami Akazi hamwe na rubanda rwe bari bahiye ubwoba bakutse umutima kubera abami b’ibihangange bashakaga kwigarurira Yeruzalemu. Abo bami b’amahanga bahigiraga Yuda bashaka kuyirimbura no gukura umutima abaturage baho. Ariko Imana itajya itererana abayo irabahumuriza ikoresheje umuhanuzi Izayi iti: “Humura! Witinya kandi ntugire ubwoba. Wihagarika umutima kubera buriya busabusa…”.

Catégories
Inyigisho

Yezu araguhumuriza

Ku wa kabiri w’icya 6 cya Pasika, 19/05/2020

Amasomo matagatifu: Intu 16,22-34; Zab 138,1-8; Yh 16,5-11                             

Bavandimwe, muri iyi minsi tugenda twegereza iminsi mikuru ya Asensiyo na Pentekosti, amasomo matagatifu agenda adufasha kuzirikana ku mwanya wa Roho mutagatifu mu buzima bwa Kiliziya no mu buzima bwa buri mukristu.