Catégories
Inyigisho

Genda uhanure

Ku wa kane w’icya 13 Gisanzwe A,  2 Nyakanga 2020

«Sinari umuhanuzi, sinari n’umwe mu itorero ry’abahanuzi; nari umworozi, ngakonorera n’ibiti byera imbuto. nyamara Uhoraho yankuye inyuma y’amatungo, nuko arambwira ati “Genda uhanurire umuryango wanjye israheli!”».

Catégories
Inyigisho

Umubiri n’amaraso Bugingo

Icyumweru cy’ISAKARAMENTU RITAGATIFU, 14 kamena 2020

Amasomo: Ivug 8, 2-3.14b-16a; Zab 147, 12-13.14.15, 19-20; 1 Kor 10, 16-17; Yh 6, 51-58.

Urya umubiri wanjye akanywa n’amaraso yanjye agira Ubugingo bw’iteka kandi nzamuzura ku munsi w’imperuka

Bavandimwe muri Kristu, nimugire ineza n’amahoro bituruka ku Mana Data na Mwana na Roho Mutagatifu!

Nyuma y’uko ku cyumweru gishize duhimbaje umunsi mukuru w’Ubutatu Butagatifu, kuri iki cyumumweru turahimbaza umunsi mukuru w’Isakaramentu ritagatifu ry’umubiri n’amaraso bya Nyagasani Yezu. Ni umunsi mukuru tuzirikanaho ko Nyagasani Yezu ari muzima mu gisa n’umugati no mu gisa na divayi.

Uyu munsi mukuru ufite imizi mu kinyejana cya 8 aho mu gitambo cya missa abakristu berekwaga kandi bagahamagarirwa kurangamira umubiri wa Nyagasani muri hostiya ntagatifu, ariko umunsi mukuru nyirizina washyizweho na Papa Urbain IV ku itariki ya 8 nzeri mu mwaka w’1264, hagamijwe gukangurira abakristu guhabwa Ukaristiya ari benshi kandi neza.

Catégories
Inyigisho

“Ntabwo uri kure y’Ingoma y’Imana”

Inyigisho yo ku wa kane  w’icya 9 A, Imbang., 04/06/2020

Uwa 4 Nyuma ya Pentekosisti: Yezu Kirisitu Umusaseridoti w’ikirenga uhoraho. 

AMASOMO:2Tim 2, 8-15; Zab:25 (24),4-5ab, 8-9, 10.14; Mk12, 28b-34.

Bavandimwe muri Kristu, nimugire ineza n’amahoro bituruka ku Mana Data na Mwana na Roho Mutagatifu!

Nyuma y’iminsi mirongo ine y’igisibo cyaduteguriraga Pasika ntagatifu ya Nyagasani na nyuma y’iminsi mirongo itanu y’igihe cya Pasika, twasubiye mu gihe gisanzwe cy’umwaka wa liturujiya aho dukomeza kuzirikana tuyobowe na Roho wa Nyagasani ku ibango rikomeye ry’urukundo rw’Imana ripfunditse mu iyobera rya Pasika.

Catégories
Inyigisho

Kwemeza abantu

KU WA 4 W’ICYA 6 CYA PASIKA, 21/05/2020

AMASOMO: Intu 18, 1-8; Zab 98 (97), 1,-2-3ab, 3cd-4; Yh 16, 16-20  

Bavandimwe muri Kristu, nimugire ineza n’amahoro bituruka ku Mana Data na Mwana na Roho Mutagatifu!