Ivanjili ya Mariko 3,20-21

Ivanjili ya Mutagatifu Mariko 3,20-21

Bageze imuhira, abantu benshi bongera guterana, bituma badashobora kugira icyo barya. Nuko bene wabo wa Yezu babyumvise, baza kuhamuvana; kuko bavugaga ngo «Yasaze!»

Publié le