Ivanjili ya Mutagatifu Luka 11,27-28 [Ku wa gatandatu, 27 gisanzwe]

Nuko igihe Yezu yavugaga atyo, umugore arangurura ijwi rwagati mu mbaga, aramubwira ati «Hahirwa inda yagutwaye n’amabere yakonkeje!» Na we ati «Ahubwo hahirwa abumva ijambo ry’Imana bakarikurikiza!»

Publié le