Urukundo n’amahoro

UBUTATU BUTAGATIFU 04/06/2023

Iyim. 34, 4b-6.8-9;  2 Kor 13, 11-13; Yh 3, 16-18.

Imana y’Urukundo n’amahoro

Bavandimwe muri Yezu Kirisitu, Ubutatu Butagatifu ni ibanga rikomeye cyane. Kuryumvisha ubwenge bwa muntu ni ibidashoboka. Cyakora reka tugire urufunguzo rumwe dutanga muri nyinshi zishobora kudufungurira imiryango y’amabanga y’Imana.

Nimwakire Roho Mutagatifu

 

INYIGISHO KURI PENEKOSITI 

Intu 2, 1-11; 1 Kor 12, 3b-7.12-13; Yh 20,19-23.

Nimwakire Roho Mutagatifu (Yh 20,22).

Bavandimwe, kwigisha kuri Roho Mutagatifu bisa n’ibigoye kuko we ubwe ni We mwigisha w’ukuri. Ni we uduha kuvuga kandi agatanga kumva no kumvwa. Ni umusobanuzi w’ibidusoba. Icyo twebwe dusabwa ni ukugira tuti: «Nemera Roho Mutagatifu ko ari Imana, utanga ubuzima n’ubugingo, uturuka kuri Data no kuri Mwana, usenga agasingizwa hamwe n’Imana Data na Mwana. Ibyavuzwe byose n’Abahanuzi n’Intumwa ni we bikomokaho». Muri iyi nyigisho ndifuza ko tugerageza kumwumva, kumufataho, kumukorakoza ibiganza, umutima na roho byacu kuko Roho Mutagatifu ubwe arimenyekanisha. Arazwi, aragaragara, arafatika.

Njye na Data tuzamukunda

Inyigisho yo ku cyumweru cya 6 cya Pasika, Umwaka A

Amasomo: Intu 8,5-8.14-17 // 1 Pet 3,15-18 // Yh 14,15-21

Unkunda, njye na Data tuzamukunda kandi nzamwiyereka

Bavandimwe, turahimbaza icyumweru cya gatandatu cya Pasika, kikaba ari icyumweru cya nyuma mbere yo guhimbaza ibirori by’isubira mu ijuru rya Nyagasani Yezu Kristu( Asensiyo). Byongye ni n’icyumweru cyo gusoma Bibiliya. Amasomo y’iki gihe atwereka ko mu gihe cya Pasika duhimbaza izuka rya Yezu Kristu , bikajyana kandi no kwiyereka abe, gusubira mu ijuru, guteguza kwakira Roho Mutagatifu no kumwakira.