Umunsi mpuzamahanga wo kurwanya Sida mu izina rya Yezu

Ku ya 1 Ukuboza:

Umunsi mpuzamahanga wo kurwanya Sida mu izina rya Yezu

Sasura SIDA itahadusanga!

Agusigasira useka

Ugasasa ugasasanura

Ugasirita abagusatiriye

Mukisimbiza mu busambanyi,

Isaha yo gusamba yasimbuka

Ya saso mwiyesuragaho

Bagasigara bayigusegura

No Kwiyegura ntubisigarane.

Ng’uko uko Sida idusingira,

Idusanze ku rusenge rw’ingeso mbi.

Gusambana ni ukuyisanganira

Kuba ihabara ni ukuyihamagara

Guhemuka ni ukuyiha ihema

Ugaha igihano uwakwihaye

Kandi uhogora ntaguheme.

Kurya ubukwe bubisi si ukuyibisa

Ahubwo ni ukuyisegura ngo ibibasire.

Gukazanura si ukuyikanga

Ahubwo ni ukuyikaza no kuyikwiza

Ngo icumbike inacure inkumbi.

Kwakira imari y’abakire

Ni ukubakira icyo cyago inkike.

Gusohokana n’abakuruhukana

Ni ugusingira uwo musonga.

Gutunekerwa inota witanga

Ni ugutererana ubugingo watijwe

Ukabutegeza ababutengagura.

Gucyura icyo cyaha cy’umubiri

Ni ugucyuza umunyu Uwagukijije

Maze ugahekenyera kwikenya.

Nyamara niwirinda ntuzarindagira

Uzakunda urutarunda induru

Kurindimuka ntibizagutondagira

N’uwo mugera ugesa ntuzakwegera.

Wituma bakurandata ngo urondogore

Ngo bakurangamire urangare,

Kuko uburanga Sida itabuhanga.

Hangaza wihangane ntuzahungabana

N’Uwaguhanze araguhagatiye

Kunda by’ukuri ukumire urupfu.

Reka gusasanura ako gasaso

Amaraso dusehera adaseseka

Sasura Sida itahadusanga.

“Irari ry’umubiri rishyira urupfu, naho ibyifuzo bya Roho bigashyira ubugingo n’amahoro.” (Rom 8, 6)

“Ntimuzibeshye: Imana ntireregwa. Icyo umuntu azaba yarabibye ni cyo azasarura. Ubibira umubiri azawusaruraho urupfu. Naho ubibira Roho azayisaruraho ubugingo bw’iteka” (Gal 6, 7-8).

“Dore icyo Imana ibashakaho: ni uko mwaba intungane mukirinda ubusambanyi” (1 Tes 4, 3).

Kuwifuza kumva uyu muvugo kuli format audio yakanda hano: Sasura SIDA itahadusanga

Padiri Jérémie Habyarimana

Publié le