Zaburi ya 72 (71),1-2,14.15bc,17

Zaburi ya 72 (71),1-2,14.15bc,17

Mana, umwami umwegurire ubucamanza bwawe,

uwo mwana w’umwami, umutoze ubutabera bwawe;

acire umuryango wawe imanza ziboneye

kandi arengere n’ingorwa zawe.

Azabakiza ububisha n’agahato,

kuko we abona amagara yabo afite agaciro.

Bazamusabire ubudahwema,

bamwifurize umugisha iminsi yose.

Izina rye rizavugwa ubuziraherezo,

ubwamamare bwe bumare igihe nk’izuba!

Imiryango yose y’isi izamuherwemo umugisha,

amahanga yose amwite umunyahirwe!

Publié le