Ivanjili ya Luka 11,27-28

Ivanjili ya Mutagatifu Luka 11,27-28

Nuko igihe Yezu yavugaga atyo, umugore arangurura ijwi rwagati mu mbaga, aramubwira ati “Hahirwa inda yagutwaye n’amabere yakonkeje!” Na we ati “Ahubwo hahirwa abumva ijambo ry’Imana bakarikurikiza!”