Catégories
Icyumweru cya 23 B gisanzwe Ivanjili UMWAKA B

Ivanjili ya Luka 6,20-26

Ivanjili ya Mutagatifu Luka 6,20-26

Muri icyo gihe, Yezu yari ahagaze mu kibaya maze imbaga y’abantu iramukikiza. Nuko yerekeza amaso ku bigishwa be, maze aravuga ati “Murahirwa mwe abakene, kuko Ingoma y’Imana ari iyanyu. Murahirwa mwe mushonje ubu, kuko muzahazwa. Murahirwa mwe murira ubu, kuko muzaseka. Murahirwa igihe cyose abantu babanga, bakabaca, bakabatuka, bakabahindura ruvumwa babaziza Umwana w’umuntu. Icyo gihe muzishime kandi munezerwe, kuko ingororano yanyu ari nyinshi mu ijuru. Nguko uko ababyeyi babo bagenzerezaga abahanuzi. Ariko muragowe mwe bakungu, kuko mwashyikiriye imaragahinda yanyu. Muragowe mwe mwijuse ubu, kuko muzasonza. Muragowe mwe museka ubu, kuko muzarira mukaganya. Muragowe igihe cyose abantu babavuga neza, kuko ari uko ababyeyi babo bagenzerezaga abahanuzi b’ibinyoma.”