Ivanjili ya Mutagatifu Luka 8,16-18

Ivanjili ya Mutagatifu Luka 8,16-18

Nta muntu ucana itara ngo arishyire mu nsi y’ikibindi, cyangwa mu nsi y’urutara, ahubwo arishyira ku gitereko, agira ngo rimurikire abinjira bose. Koko rero, nta cyahishwe kitazahishurwa, nta n’ibanga ritazamenyekana. Mwitondere uburyo mwumva aya magambo. Kuko ufite byinshi, ari we uzongererwa; naho udafite, n’icyo yibwiraga ko afite bazakimwaka.”