Ivanjili ya Luka 8,19-21

Ivanjili ya Mutagatifu Luka 8,19-21

Nuko nyina wa Yezu n’abavandimwe ba baza bamusanga ariko babura uko bamugeraho kubera abantu benshi bari bamukikije. Babimenyesha Yezu bati “Nyoko n’abavandimwe bawe bari hanze barifuza ko mubonana.” Arabasubiza ati “Mama n’abavandimwe banjye, ni abumva ijambo ry’Imana, bakarikurikiza.”