Ivanjili ya Matayo 11,28-31

Ivanjili ya Mutagatifu Matayo 11,28-31

Icyo gihe Yezu yungamo ati «Nimungane mwese, abarushye n’abaremerewe, jye nzabaruhura. Nimwikorere umutwaro wanjye, kandi mundebereho, kuko ngira umutima ugwa neza kandi nkoroshya; muzamererwa neza mu mitima yanyu. Koko rero umutwaro wanjye uroroshye, n’ibyo mbakorera ntibiremereye.»

Publié le